Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 20

Dyrektormgr inż. Ryszard Kaźmierczak
Informatyka
Z-ca Dyrektoramgr ANNA GRABSKA
Historia
Katarzyna Piechota
język polski
Krystyna Cichocka
Matematyka, informatyka, przedmioty zawodowe
Tomasz Lukas
matematyka
ŁCDNiKP
Przedmioty zawodowe
Tomasz Kowalski
wychowanie fizyczne
Katarzyna Wolska
biblioteka
Edward Foks
przedmioty zawodowe
Aleksandra Wojtaszek
geografia, przedsiębiorczość
mgr Urszula Krawczyk
język polski, wiedza o kulturze
Anna Gutowska
fizyka, informatyka
Ewa Szewczyk
język niemiecki
Anna Ciesielczyk
pedagog szkolny
ks. Kazimierz Sobański
religia
Piotr Lichwała
kierownik szkolenia praktycznego, przedmioty zawodowe
Rafał Kubik
przedmioty zawodowe
Tomasz Wróblewski
przedmioty zawodowe blacharskie
Katarzyna Nowakowska
język angielski
Renata Jasińska
matematyka, edukacja dla bezpieczeństwa
Łukasz Maciaszek
przedmioty zawodowe
Joanna Fryczak
wychowanie fizyczne
ALEKSANDRA KAMIŃSKA
język angielski
Dariusz Kowalczyński
przedmioty zawodowe
Andrzej Pabian
przedmioty zawodowe
Agnieszka Rybak
język angielski
Bożena Granatowska
chemia, biologia
Andrzej Keller
matematyka, fizyka
Mariusz Anioł
wychowanie fizyczne
Agata Młyńska - Puchała
historia
Monika Tkaczyńska
język niemiecki
Michał Majak
przedmioty zawodowe
© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: