Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 1

Projekty

W roku szkolnym 2016/2017 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi realizuje projekty, w ramach których uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach specjalistycznych oraz stażach, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie oraz zwiększą szanse na zatrudnienie.

„Egzamin zawodowy bez stresu”
Projekt realizowany jest przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego od 1.09.2016 – 31.08.2017r.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych, poprzez lepsze przygotowanie uczniów do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach: technik mechatronik i monter mechatronik oraz uczestnictwo uczniów w stażach zawodowych. W projekcie bierze udział 11 uczniów w zawodzie technik mechatronik i 4 uczniów w zawodzie monter mechatronik.

„Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie - dziś staż, jutro praca”

„Fabryka robotów fabryką wiedzy i umiejętności”
„Mechanik taboru tramwajowego”

„Integracja przemysłu i edukacji - szansa dla absolwentów szkół zawodowych”

„Pracuj w branży TSL”
„Kierowca zawód z przyszłością”
© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: