Dzisiejszy szczęśliwy numerek to: 8

Kontakt z nami

Zespół Szkół Samochodowych
i Mechatronicznych w Łodzi

ul. Przybyszewskiego 73/75

93 - 126 Łódź

tel./fax 42 681 13 83 / 42 681 14 22

e - mail zspnr22@wp.pl
kontakt@zssim.elodz.edu.pl
© 2017 ZSP 22. All Rights Reserved.

Powered by: